Kancelaria Notarialna Notariusz Maciej Wróblewski

O firmie

Czynności notarialne oferowane w Kancelarii Notarialnej Macieja Wróblewskiego to: przygotowanie aktu notarialnego, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, powzięcie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego, powzięcie czynności związanych z zarządzaniem sukcesyjnym zakładem pracy osoby fizycznej, przygotowanie zaświadczeń, przyjmowanie papierów wartościowych, gotówki a także dokumentacji w ramach przechowania, bądź opracowanie wypisów. Kancelaria Notarialna Notariusz Maciej Wróblewski trudni się również składaniem wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz pozostałymi zadaniami, które wynikają z przepisów.
+Tekst Sponsorowany+